Zdjęcie lotnicze Krobi z 1940 r.

Zdjęcia lotnicze wykonywane były już od początku XX w. Do niedawna były stosowane głównie w celach wojskowych. Takie też były zdjęcia wykonane nad Krobią w 1940 r. Porównując je ze współczesnymi fotografiami możemy zobaczyć jak rozwinęła się w ciągu ostatnich 75 lat Krobia. Wyraźnie widać które budynki powstały, a które zniknęły w tym okresie.

Ciekawostką jest, że już wtedy niemcy mieli swoją wersję Google Maps. 😉