Pałac w Pudliszkach

Pałac w Pudliszkach wybudowany w latach dwudziestych XIX w. Deklamował tam swoje wiersze Norwid, spotykali się generałowie z Adamem Mickiewiczem przygotowując broń dla powstańców, tam malował Kossak,  gościli prezydent Mościcki i kardynał August Hlond.

Pałac Pudliszki przed II wojną

Pałac Pudliszki 2017

Pałac Pudliszki lata 30-te

Pałac Pudliszki 2017