V Tabor Wielkopolski

V Tabor Wielkopolski 2017 – akcja po sąsiedzku 24-30.07.2017 Tabor to wypełniające całe dnie i noce intensywne warsztaty, potańcówki, integracja i wspólna twórczość, a także kreatywne i atrakcyjne zajęcia dla dzieci. Tabor Wielkopolski to tygodniowe, praktyczne spotkanie z kulturą tradycyjną dwóch, wybranych w tym roku, mikroregionów w Wielkopolsce.  

Biskupianie początek XX wieku

Ewolucja w stroju biskupiańskim

Tradycyjny strój biskupiański jest bardzo charakterystyczny. Przykładowo długie „wołoszki”, czyli sukmany czarne z fałdami, przypominające rewerendy księżowskie. Biskupianie naśladują bowiem w ubraniu księży. Dawniej nawet noszono, różniące się od obecnie stosowanych, kapelusze czarne, zbliżone do kardynalskich. Widać je na zdjęciu z początku XX w. Dla porównania kardynał Ratzinger w kardynalskim kapeluszu.