Pałac Pudliszki przed II wojną

Pałac w Pudliszkach

Pałac w Pudliszkach wybudowany w latach dwudziestych XIX w. Deklamował tam swoje wiersze Norwid, spotykali się generałowie z Adamem Mickiewiczem przygotowując broń dla powstańców, tam malował Kossak,  gościli prezydent Mościcki i kardynał August Hlond.  

Zdjęcie lotnicze Krobia 1940 r.

Zdjęcie lotnicze Krobi z 1940 r.

Zdjęcia lotnicze wykonywane były już od początku XX w. Do niedawna były stosowane głównie w celach wojskowych. Takie też były zdjęcia wykonane nad Krobią w 1940 r. Porównując je ze współczesnymi fotografiami możemy zobaczyć jak rozwinęła się w ciągu ostatnich 75 lat Krobia. Wyraźnie widać które budynki powstały, a które zniknęły w tym okresie. Ciekawostką jest, że Read more about Zdjęcie lotnicze Krobi z 1940 r.[…]

Bractwo Kurkowe Krobia 1926 r.

Bractwo Kurkowe w Krobi

W 1923 r. powstało w Krobi Bractwo Kurkowe. Henryk Kamiński w swoich wspomnieniach wydanych pod tytułem “Krobskie Wspominki czyli ‘Dyć tak kniedy w Krobi bywało’” opisał ciekawe historie z tym związane.   W okresie międzywojennym powstało Bractwo Kurkowe. Członkami bractwa była zamożna część krobskiej społeczności. Hasło bractwa to: „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”. Read more about Bractwo Kurkowe w Krobi[…]