Pałac Pudliszki przed II wojną

Pałac w Pudliszkach

Pałac w Pudliszkach wybudowany w latach dwudziestych XIX w. Deklamował tam swoje wiersze Norwid, spotykali się generałowie z Adamem Mickiewiczem przygotowując broń dla powstańców, tam malował Kossak,  gościli prezydent Mościcki i kardynał August Hlond.  

Mapa Pudliszek 1935

Pudliszki w otchłani wieków

W okolicach Pudliszek znajdują się miejsca których historia wykracza nie tylko poza poprzedni wiek, ale nawet przed naszą erę. Na poniższej mapie z 1935 r. zaznaczono kilka z nich: gdzie: I – Grodzisko przedhistoryczne w Pudliszkach II – Grodzisko przedhistoryczne w Pudliszkach III – Kasztelania z wczesnego średniowiecza w Karcu IV – Cmentarzysko kultury łużyckiej Read more about Pudliszki w otchłani wieków[…]

Uroczystość poświęcenia fabryki konserw

Uroczystość poświęcenia nowej fabryki konserw

W 1919 roku podupadający majątek Pudliszki kupuje Stanisław Fenrych. Sąsiedzi mówili, że prędzej gruszki na wierzbie wyrosną, niż Pudliszki przyniosą zysk, Stanisław Fenrych założył się więc z nimi, że uzyska efekty już po dwóch pierwszych latach. W 1920 roku nowy właściciel rozpoczął działalność, a po wyznaczonym terminie okazało się, że efekty są nadzwyczajne. Fenrych wygrał Read more about Uroczystość poświęcenia nowej fabryki konserw[…]