Szwedzka Góra w Karcu

Wzniesienie znajdujące się po prawej stronie na łąkach przy drodze z Karca do Rokosowa to pozostałości po średniowiecznym grodzie. Znajdowała się tam siedziba urzędu kasztelana.

Kasztelania w Karcu została wybudowana w widłach Niesusza i Ponicy. Średnica kotliny grodziska na szczycie stożka wynosi obecnie 60m., a średnica całego grodziska około 100 m. Gród kasztelański był otoczony fosą i posiadał przedwale o szerokości 5 m. Już w roku 1290 w grodzie urzędował kasztelan krobski. Obok grodu powstała wieś Karzec. Władysław Jagiełło przekazał kasztelanię i wieś swojemu pasierbowi. Kasztelanię zburzyło rycerstwo i chłopi w czasie najazdu Szwedów. Schronił się tam wówczas oddział szwedzki, stąd nazywane jest to miejsce szańcami lub okopami szwedzkimi lub szwedzką górą.