Stacja PKP Krobia Miasto

Stację otwarto w 04.11.1903 r. dla Gostener Kreisbahn – Gostyńskiej Kolei Powiatowej w ramach linii nr 366 Miejska Górka – Kościan.
Poszczególne etapy uruchamiania linii to: 17.05.1898 r. Miejska Górka – Gostkowo, 06.10.1900 r. Gostyń – Kościan i 04.11.1903 r. Gostyń – Gostkowo.

Dworzec kolejowy w Krobi

W oficjalnym nomenklaturze kolejowej stacja nosiła nazwy:
1903-1919 Kröben Stadt
1919-1939 Krobia Miasto
1939-1945 Kröben Stadt
1945- Krobia Miasto

Stację zamknięto w 1991 r.

Dyrektor Generalny PKP obwieszczeniem nr KHT2-900/74/93 z dnia 15.12.1993 podał do wiadomości decyzję o całkowitym wstrzymaniu ruchu pociągów z przyczyn ekonomicznych od dnia 1 stycznia 1994 roku na odcinku Miejska Górka – Krobia.