Ewolucja w stroju biskupiańskim

Tradycyjny strój biskupiański jest bardzo charakterystyczny. Przykładowo długie „wołoszki”, czyli sukmany czarne z fałdami, przypominające rewerendy księżowskie. Biskupianie naśladują bowiem w ubraniu księży. Dawniej nawet noszono, różniące się od obecnie stosowanych, kapelusze czarne, zbliżone do kardynalskich. Widać je na zdjęciu z początku XX w.

Biskupianie początek XX wieku

Dla porównania kardynał Ratzinger w kardynalskim kapeluszu.

Kardynał Ratzinger w kapeluszu kardynalskim