Ślub w pałacu w Rogowie w Gminie Krobia

Ślub hrabiego Kazimierza Plater-Zyberka z hrabianką Ewą Grocholską w Rogowie w 1937 r.

Para młoda w otoczeniu druhen i drużbów po ceremonii zaślubin.
Od lewej stoją: książę Konstanty Czetwertyński, hrabianka Helena Russanowska, podchorąży kawalerii hrabia Stanisław Grocholski, hrabianka Maria Elżbieta Plater-Zyberk, por. artylerii konnej hrabia Andrzej Grocholski, hrabianka Jolanta Plater-Zyberk, hrabia Ludwik Plater-Zyberk i hrabianka Cecylia Maria Grocholska.

Pałac Rogowo Gmina Krobia

Widoczni m.in.: arcybiskup Edward Ropp, ks. proboszcz Hundt, matka pani młodej Zofia Grocholska, babka pani młodej Zofia Maria Grocholska, siostra pani młodej Cecylia Maria Grocholska, bracia pani młodej Andrzej i Jan Grocholscy, matka pana młodego Maria Plater-Zyberk, siostra pana młodego Maria Elżbieta Plater-Zyberk, bracia pana młodego: Jan Tadeusz Plater-Zyberk z żoną Różą i Wiktor Plater-Zyberk, Michał Plater-Zyberk, Antoni Plater-Zyberk, Ludwik Plater-Zyberk, hrabia Tadeusz Feliks Plater-Zyberk z żoną Adelą, hrabianki Jolanta i Róża Plater-Zyberk, książę Konstanty Czetwertyński, księżniczka Karolina Czetwertyńska, rtm. Józef Kiełpsz, starosta baron Juliusz Wolfarth, hrabia Zdzisław Grocholski, hrabia Stanisław Grocholski, hrabia Władysław Grocholski, hrabia mjr Adam Remigiusz Grocholski z żoną Barbarą, hrabia Henryk Grocholski, hrabia Ksawery Grocholski, hrabina Zofia Krasicka, hrabia Henryk Rostworowski, hrabia Jan Kanty Zamoyski z żoną Izabelą, hrabia Tomasz Zamoyski, hrabia Andrzej Zamoyski, hrabina Róża Brzozowska, hrabina Teresa Zamoyska, hrabia Antoni Przeździecki, arcyksiężna Mechtylda Czartoryska z córkami księżniczką Cecylią i księżniczką Izabelą oraz synami księciem Konstantym i księciem Aleksandrem, hrabiowie Stanisław, Edward, Marceli i Roman Czarneccy i hrabina Zofia Russanowska z córką Heleną.

Pałac Rogowo Gmina Krobia

Para młoda w otoczeniu druhen podczas ceremonii zaślubin.

Pałac Rogowo Gmina Krobia

 

źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe