Niemcy wkraczają do Krobi i Pudliszek 6 września 1939 r.

6 września 1939 r. od strony Ponieca wkroczyły wojska wojska niemieckie na teren gminy Krobia. Zajęcie naszej gminy odbyło się bez walki. Od  tej daty rozpoczyna się okres okupacji niemieckiej. Na zdjęciach widać niemców zrywających pomidory na plantacji majątku Pudliszki. Pomidory wówczas musiały być wyjątkową rzadkością i osobliwością, że postanowiono ten niezwykły łup wojenny uwiecznić na zdjęciach. Kolejne dwa zdjęcia to już rynek w Krobi. Charakterystyczny na zdjęciach jest ślad po zerwanym polskim godle znad drzwi wejściowych do ratusza. Musiałą to być jedna z pierwszych rzeczy jaką okupanci zrobili po wkroczeniu do miasta.

Niemcy w Pudliszkach z pomidorami

Niemcy w Pudliszkach z pomidorami

6 września 1939 r. wkroczenie niemców do Krobi

Niemcy na rynku w Krobi