Pracownicy Poczty w Krobi

Światowy Dzień Poczty to święto obchodzone corocznie 9 października, ustanowione przez wyspecjalizowaną organizację ONZ-Światowy Związek Pocztowy w 1969 roku na kongresie UPU w Tokio w Japonii.
Z tej okazji zdjęcia pracowników poczty w Krobi z okresu międzywojennego.

Pracownicy poczty w Krobi przed wojną

Pracownicy poczty w Krobi przed wojną