Ogród ludowy w Krobi

Ulica Ogród Ludowy w Krobi nazwę wywodzi od znajdującego się tam niegdyś ogrodu. U podstaw koncepcji zakładania ogrodów w miastach leżało przekonanie, że ogród miejski powinien być miejscem spotkań różnych klas społecznych, gdzie w otoczeniu natury sytuowano pomniki, monumenty i budynki upamiętniające historię ludu i jego czynów. Parki publiczne zyskiwały jednak z czasem coraz szersze funkcje, stając się terenem propagowania sportów i kultury fizycznej. Zmiany te były wynikiem rozwoju towarzystw sportowych, popularyzacji gimnastyki w szkołach oraz gier zespołowych na świeżym powietrzu.

Jeszcze kilka lat po wojnie była to posesja pana Leona Sobierajskiego. Prowadził tam ogrodnictwo, sprzedawał warzywa i kwiaty. Na terenie ogrodów znajdował się lokal, w którym odbywały się zabawy taneczne. Na terenie ogrodu trenowali również gimnastycy z organizacji “Sokół”.

Ogród ludowy Sobierajski Krobia

Ogród ludowy Sobierajski Krobia 1931

Ogród ludowy Sobierajski Krobia 1943 r.

Ogród ludowy Sobierajski Krobia w czasach okupacji