Powstanie Wielkopolskie w Krobi

Powstanie Wielkopolskie nie było przypadkowym, spontanicznym zrywem, tylko dobrze przygotowanym i zorganizowanym przedsięwzięciem. Pod koniec 1918 roku w całej Wielkopolsce powstawać zaczęły konspiracyjne powiatowe i lokalne Komitety Obywatelskie, których zadaniem było przygotowanie się do zbrojnego przejęcia władzy od Niemców.

W Krobi funkcję tę pełniło Towarzystwo „Sokół”, w którego skład wchodziła głównie młodzież. W odróżnieniu od Komitetów Obywatelskich, krobski „Sokół” był bardzo bojowo nastawiony i odznaczał się dużym radykalizmem i aktywnością.

W grudniu 1918 r. członkowie „Sokoła” uniemożliwili wywiezienie przez Niemów lokomotyw z krobskiego dworca oraz dokonali rewizji w poszukiwaniu broni u Niemców mieszkających na terenie gminy.

Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 r. Powiat gostyński przystąpił do powstania w nocy z 6 na 7 stycznia 1919 r. Na wezwanie 7 stycznia zjawiło się około 500 ochotników. Z Poznania i Kościana dostarczono 500 karabinów i 2000 naboi.

Udział w powstaniu miasta i gminy Krobia był znaczny. Oddziały
ochotników z Krobi wysłane zostały na linię frontu w Miejskiej Górce i w Poniecu. W tym czasie w Krobi i okolicach rozpoczęto rewizje i konfiskaty broni z majątków należących do Niemców. W odpowiedzi na aresztowania przez Niemców polskich mieszkańców Leszna zatrzymano właściciela niemieckiego Pijanowic w charakterze zakładnika. Rewizje i prewencyjne aresztowania, zgonie z planem, skutecznie zniechęciły ludność niemiecką do walki.

W starciu pod Kąkolewem polegli pierwsi krobianie: Stanisław Konarski i Antoni Kubiak. Ich pogrzeb 30 stycznia 1919 r. był wielką manifestacją patriotyczną.

W dniu 16 lutego 1919 r. zawieszono działania wojenne. Mimo, że front pod Lesznem nie był kluczowym dla całego Powstania Wielkopolskiego, to oddziały tutaj walczące swą aktywnością związały liczne oddziały niemieckie.

Powstańcy Wielkopolscy w Krobi:
Powstańcy Wielkopolscy z Krobi

Towarzystwo “Sokół” z Krobi”
Towarzystwo Sokół w Krobi

Wiktor Minta poległy Powstaniec z Krobi:
Wiktor Minta Powstaniec Wielkopolski

źródło: Szkice z dziejów ziemi krobskiej.