Pastorówka ewangelicka

Pod koniec XIX w. w Krobi powstała parafia ewangelicka. Obok kościoła ewangelickiego powstał dom parafialny, siedziba pastora. Jej oryginalny wygląd uwieczniono na zdjęciu z początku XX w.

Pastorówka parafii ewangelickiej w Krobi
Pastorówka parafii ewangelickiej w Krobi początek XX w.

Po przebudowie w latach 50-tych XX w. przekształcona w Ośrodek Zdrowia i mieszkania. Po kolejnych przebudowach budynek całkowicie i bezpowrotnie utracił swój oryginalny wygląd. Zdjęcie wykonane z tego samego ujęcia 2017 r.
Kwatera główna ECOSS